Wycena nieruchomości

W ramach naszej działalności wykonujemy różnego rodzaje usługi, do głównych należą :

 • wycena lokalu – nieruchomości lokalowej – lokale mieszkalne i użytkowe;
 • wycena ograniczonych praw rzeczowych – służebność i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
 • wycena nieruchomości w budowie;
 • wycena nieruchomości zabudowanej;
 • wycena działki niezabudowanej;
 • analizy statystyczne rynku nieruchomości.

 

Wyceny sporządzamy dla następujących celów:

 • kupna-sprzedaży;
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy;
 • celów skarbowo-podatkowych;
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
 • ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej.