Kancelaria

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego mgr inż. Sylwia Drzewiecka-Pielasa zlokalizowana jest w Gliwicach. Firma działa głównie na terenie województwa śląskiego i opolskiego.  Przy bardziej skomplikowanych wycenach nieruchomości komercyjnych, przedsiębiorstw, zakładów przemysłowych świadczę usługi w dowolnym miejscu w Polsce i Europie.

Sporządzam:

  • operaty szacunkowe;
  • ekspertyzy niebędące operatami szacunkowymi;
  • opinie o wartości środków i megaukładów technicznych;
  • raporty z wyceny środków i megaukładów technicznych;
  • analizy statystyczne rynku nieruchomości oraz rynku maszyn i urządzeń.

Posiadam uprawnienia:

  • rzeczoznawcy majątkowego nr uprawnień 6425, które pozwalają na wykonywanie działalności w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością;
  • rzeczoznawcy ds. wyceny środków i megaukładów technicznych nr uprawnień 1760 .

Jestem członkiem Stowarzyszenia Instytutu Monitoringu i Analiz Rynku Nieruchomości Silesia, Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz  od 2018 r. pełnię funkcję prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Biegłych Rzeczoznawców Majątkowych i Maszynowych.

Moja Kancelaria posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 13 grudnia 2013 r.

Moim priorytetem jest satysfakcja klienta, troska o jego interesy oraz terminowość i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań. Dołożę wszelkich starań, aby zbudować relacje oparte na zaufaniu i profesjonalizmie.