Kancelaria

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego mgr inż. Sylwia Drzewiecka-Pielasa zlokalizowana jest w Gliwicach. Firma działa głównie na terenie województwa śląskiego i opolskiego oraz świadczy usługi w zakresie wyceny nieruchomości, doradztwa na rynku nieruchomości oraz analiz statystycznych rynku nieruchomości.


Jestem absolwentką Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończyłam Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na kierunku Rzeczoznawca Majątkowy.
Uzyskałam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju wydane na podstawie art.192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz.782).


Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego pozwalajają na wykonywanie działalności w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Ustawicznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach i seminariach, aby spełniać wymogi jako podmiot obsługujący rynek nieruchomości.


Jestem sygnatariuszem Stowarzyszenia Instytutu Monitoringu i Analiz Rynku Nieruchomości Silesia oraz jako podmiot gospodarczy należy do Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego.


Nasza kancelaria posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 13 grudnia 2013 r.


Sporządzane opinie o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego spełniają wymogi formalne zdefiniowane w przepisach prawa.
Na życzenie klienta sporządzamy są również specjalistyczne ekspertyzy, które nie stanowią operatu szacunkowego.
Wszelkie czynności są wykonywane z należytą starannością wynikającą z przepisów prawa oraz kierując się zasadami etyki zawodowej.


Rzeczoznawca majątkowy jest zawodem zaufania publicznego stąd też powierzone przez klienta informacje stanowią tajemnicę zawodową. W trosce o bezpieczeństwo i komfort klienta wszelkie ustalenia z klientem są objęte klauzulą poufności.


Naszym priorytetem jest satysfakcja klienta, troska o jego interesy oraz terminowość i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań.
Dołożymy wszelkich starań aby zbudować relacje oparte na zaufaniu i profesjonalizmie.